Car i Mickiewicz

Car nie lubił Mickiewicza, bo psuł mu atmosferę wierszami.