„Cel” Juliana Tuwima

  • Wiersz zaliczany do liryki opisowo-refleksyjnej.
  • Składa się z 6 strof po dwa wersy, różnej długości.
  • Występują rymy żeńskie, parzyste.
  • Podmiot liryczny to wędrowiec, podróżnik, turysta, szukający szczęścia.szu
  • Tematem jest dom rodzinny jako wartość.
  • Dom rodzinny rozumiany jako Polska, która gwarantuje szczęście.
  • Nie trzeba szukać szczęścia po całym świecie, choć podróże są interesujące, jeśli ma się gdzie wracać.
  • Obrazy szczęścia to ogródek z kwiatami.
  • Poeta zastosował środki stylistyczne, np. epitety („ogródek wiejski”, „świat nowy”, „imię polskie”), uosobienia („ogródek wiejski, co się kwiatami śmieje”).

Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie i Rzymie,
A to za oknem było i miało polskie imię.

Myślałem że to potęga, świat nowy, nowe dzieje,
A to ogródek wiejski, co się kwiatami śmieje.

A to groszek pachnący, georginie i malwy,
Wymalowane słońcem w proste, włościańskie barwy.

Teraz kołysz się, kołysz, nierozumna głowo,
Że w ogródku niebiesko i płowo, i różowo.

Szukalem tego pogonia – niecierpliwie, proroczo,
A to mi z paru grządek ukazało się oczom.

Będę jeszcze w New Yorku, będę w Moskwie i Hadze,
Da Bóg, to i o Tokio, to i Tokio zawadzę.