Centrum Kultury „Rotunda” w Krakowie

Przy ulicy Oleandry 1 w Krakowie działa „Rotunda”   centrum kultury z długim i ciekawym rodowodem. Organizuje wiele interesujących imprez,  prowadząc  działalność kulturalną, edukacyjną i artystyczną. Wśród tych najbardziej znanych wymienić należy:

  • Konkursu Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors”,
  • Międzynarodowy Festiwal Teatrów Alternatywnych :”Krakowskie Reminiscencje Teatralne”,
  • Przegląd Kabaretów PaKa,
  • Warsztaty Kabaretowe,
  • Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda”,,
  • Przegląd etiud filmowych studentów z całego świata,
  • Festiwal Krak-Cult-Film, ,
  • Galicyjskie Spotkania z Piosenką oraz konkurs pod hasłem „Śpiewać każdy może”.