„Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego [geneza utworu, czas i miejsce akcji]

Geneza

  • Utwór opowiada o upadku władzy Hajle Sellasje w Etiopii.
  • Kapuściński odsłania kulisy panowania dyktatora, ktory zmarł w 1975 roku.
  • Historię przedstawiają służący Hajle Sellasje.
  • Początkowo reportaż ukazał się w tygodniku „Kultura” z pierwotnym tytułem „Trochę Etiopii”.
  • Wydano go po raz pierwszy na przełomie lat 1978/1979.

Czas i miejsce akcji

  • wydarzenia rozgrywają się w Etiopii.
  • Dotyczą czasu panowania cesarza Hajle Sellasje.
  • Panował w latach 1930 – 1936 oraz 1941 – 1974.