Chaczkar na Św. Krzyżu [Świętokrzyskie]

Na dziedzińcu klasztoru na Św. Krzyżu stanął chaczkar, wykonany w Roku Kultury Ormiańskiej (2017/2018) przez Liceum Plastyczne w Kielcach.

Warto wiedzieć, że chaczkary to kamienne stele lub płyty wotywne, które stawia się dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub osób.   W tłumaczeniu z ormiańskiego oznacza kamienny krzyż. Tego typu pomniki Ormianie stawiają w świątyniach, przy wejściach do grobowców, a także na rozstajach dróg i na cmentarzach.  Ich cechą charakterystyczną są bogate zdobienia (ornamentyka) oraz tablica upamiętniająca komu (czemu) chaczkar jest poświęcony, dodając jego fundatora.

Oprócz Św. Krzyża chaczkary spotkać można w Polsce w kilku miastach, np. Krakowie, Elblągu, Gdańsku, Klebarku Wielkim, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi czy Szczecinku.