Chakaskie

Jeżeli dodać do czystego brudne, to całość stanie się brudna.