Chakaskie

Mimo że na dworze mróz, pieniądze w kieszeni tają.