Challenge

  Challenge (czelendż) w tym przypadku to szukanie monety w bagienku (siatkówka mężczyzn).