„Charlie i fabryka czekolady” Roald Dahl [rodzina Bucketów]

  • Rodzina Bucketów składała się z wielu osób.
  • Było w niej 2 pary dziadków, rodzice Charliego i on sam.
  • W rodzinie panowała miła atmosfera.
  • Panowała w niej trudna sytuacja materialna, byli bedni.
  • Na utrzymanie całej rodziny pracował jedynie tata Charliego.
  • Wszyscy okazywali sobie dużo miłości i życzliwości.
  • Nigdy sie nie kłócili.
  • Charli wieczorem przychodził do pokoju dziadków, by życzyć im dobrej nocy.
  • Wszyscy lubili słuchać opowieści dziadka Joe’go.