Chata chłopska

Chata chłopska, dom wiejski, najczęściej zbudowany z drewna, mieszkanie włościan, bardzo różne, bogato wyposażone i biedne, często składające się z izby czarnej i białej, paradnej, gościnnej.

 1. „Satyra na leniwych chłopów”.
 2. M. Rej, „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem”.
 3. Sz. Szymonowic, „Żeńcy”.
 4. H. Sienkiewicz , „Szkice węglem”.
 5. M. Konopnicka, „Wolny najmita”.
 6. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 7. S. Wyspiański, „Wesele”.
 8. W.S. Reymont, „Chłopi”
 9. S. Żeromski, „Siłaczka”.
 10. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 11. J. Kasprowicz, „Z chałupy”.
 12. J. Kasprowicz, „Księga ubogich”.
 13. E. Redliński, „Konopielka”.
 14. W. Myśliwski, „Kamień na kamieniu”.