Chętny [wyrazy przeciwstawne]

 • Chętny, pełen dobrych chęci, skory do czegoś, ochoczy, pilny, życzliwy, przychylny.
 • Przeciwstawne:
  • opieszały,
  • powolny,
  • gnuśny,
  • nieskory,
  • leniwy,
  • przeciw3ny,
  • wrogi,
  • nieprzychylny.