Chińskie

Kop studnię, zanim będziesz miał pragnienie,