Chińskie

Aby umiłować pokój, trzeba być głuchym, ślepym i niemym.