Chińskie

Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni.