Chłodzić [wyrazy przeciwstawne]

 • Chłodzić, obniżać temperaturę, odbierać ciepło jakiemuś ciału, studzić, ochładzać, oziębiać.
 • Przeciwstawne:
  • grzać,
  • podgrzewać,
  • przygrzewać,
  • rozgrzewać,
  • ocieplać.