Chlubny [wyrazy przeciwstawne]

 • Chlubny, taki, jakim można się chwalić, przynoszący chwałę, zaszczyt, chwalebny, zaszczytny.
 • Przeciwstawne:
  • niechlubny,
  • hańbiący,
  • kompromitujący,
  • niesławny,
  • haniebny.