Choć trochę

Jeśli jest trochę temperatury, to reakcja zachodzi.