Chochołów – tablica pamiątkowa poświęcona powstańcom 1846 roku

Chochołów to osada założona w XVI wieku.Pierwszym, jak wynika z dokumentów królewskich króla Zygmunta III Wazy, sołtysem był Bartłomiej Kluska, zwany Chochołowskim. Powstanie Chochołowskie to zbrojny zryw górali z Chochołowa Cichego, Dzianisza i Witowa, m przeciwko władzom austriackim, szczególnie  trudnym warunkom ekonomicznym. Przed kościołem chochołowskim (pw. Świętego Jacka) stoi kamienny obelisk, upamiętniający uczestników Powstania Chochołowskiego z 1846 roku.