Chorał

  • Z łaciny pojęcie oznacza chór.
  • Stanowi jednogłosowy śpiew liturgiczny Kościoła rzymskokatolickiego.
  • Uprawiany jest od pierwszych wieków chrześcijaństwa.
  • Jest utworem poważnym i dostojnym.
  • Wykonywali go jedynie mężczyźni.
  • Był to śpiew a capella, miał przypominać autentyczną modlitwę.