Chorować [wyrazy przeciwstawne]

  • Chorować, być chorym, cierpieć na jakąś chorobę, niedomagać, mieć dolegliwości.
  • Przeciwstawne:
    • być zdrowym,
    • zdrowieć,
    • wyzdrowieć.