Chudnąć [wyrazy przeciwstawne]

  • Chudnąć, stawać się chudym, tracić na wadze, szczupleć, mizernieć.
  • Przeciwstawne:
    • grubieć,
    • tyć,
    • potężnieć,
    • przybierać na wadze.