Churchill Winston

Pesymista widzi trudność w każdej okazji; optymista widzi szansę w każdej trudności (Winston Churchill).