Chustka [synonimy]

  • Apaszka.
  • Szal.
  • Czarczaf.
  • Welon.
  • Zasłona.
  • Kwef.
  • Zawój.
  • Woal.
  • Woalka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]