Chwiejny [wyrazy przeciwstawne]

  • Chwiejny, przechylający się w różne strony, chybotliwy, niestabilny,  ruchomy, niezdecydowany, zmienny, niestały.
  • Przeciwstawne:
    • stabilny,
    • stały,
    • niezmienny,
    • wytrwały.