Cierń [symbolika]

 • Cierń jest biblijnym znakiem trudów życia.
 • Ciernisty to inaczej bolesny, trudny, ciężki, mozolny.
 • Ciernie są znakami cierpienia i przykrości.
 • Niekiedy postrzegane są jako znaki przeszkody, bariery.
 • Wiązane są z dobrowolnie narzucanymi sobie wyrzeczeniami, ascezą i wstrzemięźliwością.
 • Biblijny cierń to też przeciwieństwo pożytecznych roślin uprawnych, chwast polny.
 • Ciernie to określenie niegodziwców i przestępców.
 • Jako chwast symbolizuje hamowanie duchowego rozwoju poprzez przywiązanie do dóbr doczesnych i uroków życia.
 • Ciernisty krzew, krzak gorejący, z którego Bóg przemówi do Mojżesza symbolizuje uzdrawiającą moc płomieni ducha.

Odniesienia znaleźć można:

 • Genesis 3,18.
 • Ewangelia św. Mateusza 13, 22.
 • II Księga Królewska 23,6.
 • Księga Przypowieści 15,19.
 • W. Potocki, „Pieśń abo tren od wiosny”.
 • M. Romanowski, „Hymn polski”.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 • S. Jachowicz, „Rybka”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.