„Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego [problematyka]

 • Powieść nazywana jest „krzykiem ideowym ówczesnej młodzieży”.
 • Utwór mocno zaważył  na świadomości wielu pokoleń.
 • Badacze uznali jego wydanie za wydarzenie socjologiczne, bowiem młodzi ubierali się jak bohaterowie utworu, pragnęli doświadczać takich uczuć jak Lotta.
 • Powieść potępił Kościół.

 • Jest to tzw. powieść w listach.
 • Stanowi więc przykład powieści epistolarnej.
 • Poeta stworzył własny wzór tego typu utworu.
 • Skomponował dramatyczna akcję.
 • W roli narratora osadził wydawcę, który dopowiada prawdę o autorze.

 • Powieść składa się z 2 części, ksiąg.
 • Listy pisane przez Wertera  do przyjaciela Wilhelma  stanowią treść księgi pierwszej.
 • Datowane są na okres od 4 maja 1771 roku do 10 września 1771 roku.
 • Część druga obejmuje czas od 20 października 1771 roku do 9 grudnia 1772 roku.
 • „Wydawca” dołacza jeszcze trzy listy (12,14, 20 grudnia), dodając własny komentarz.