Cnota zatopionych

Cnota zatopionych kobiet i dzieci pływała po jeziorze Świteź w postaci białych lilii.