„Cnoty niewieście” [spojrzenie ucznia na rolę kobiety]

Głośne obecnie „cnoty niewieście” znalazły odbicie w grafice ucznia. Znaleziona w sieci grafika przedstawia poglądy młodego mężczyzny, co ciekawe sprzed kilku lat. Strach się bać, bo obecnie autorowi przybyło już ponad 8 lat i być może swoje poglądy wdraża w życie…