Cnoty sokratejskie

 • Sokratesa interesowała głównie problematyka moralna.
 • Słowu „cnota” przypisywał ogromną wartość.
 • Postrzegał cnotę jak rodzaj doskonałości, zarówno fizycznej, jak i duchowej).
 • Wskazywał ją jako cel dążeń ludzi.
 • Za tym słowem wg Sokratesa kryła się:
  • mądrość,
  • uczciwość,
  • odwaga,
  • honor,
  • prawość,
  • uczciwość,
  • szlachetność.