Co mówić dziecku

Warto pamiętać, że nasze życie ułatwia komunikacja, pozwala ukierunkować dziecko na pewne zdarzenia i podbudować jego „ja”. To naprawdę sprawa istotna, dlatego cytuję znaleziony na Fb katalog wrażeń i zwrotów, które mają wpływ na wzajemne relacje ze swoimi dziećmi, wnukami i innymi „młodymi|” ludźmi w naszym otoczenie (dla Rodziców!, Krewnych!, Nauczycieli i opiekunów w równego typu placówkach! i innych…).