Coelho Paulo

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości (Paulo Coelho).