Collier Robert

Sukces jest sumą małych wysiłków, powtarzanych dzień po dniu (Robert Collier).