Connelly Tom

Czasami ten kto zadaje pytanie zostaje wyśmiany na 5 minut, ale ten kto w ogóle nie pyta, jest wiecznym głupcem (Tom J. Connelly).