„Czas oszołomień” Jana Izydora Sztaudyngera

  • Krótka fraszka, składająca się z dwóch wersów.
  • Tematem jest młodość.
  • Temat (sens) powiązany jest z natura, wiosną.
  • Młodość to także wiosna życia człowieka.
  • Według Sztaudyngera to czas prób i popełniania błędów.
  • Młody człowiek nie poosiada doświadczenia, dlatego nie potrafi właściwie ocenić i docenić wielu zjawisk.
  • Wszystko wyolbrzymia, przesadnie reagując.


Mło­dość to czas oszo­ło­mień,
Gdy się za słońce bierze jeden promień.