Czasem

Czas to pieniądz, a pieniądz jest czasem, a czasem go nie ma…