Czegoś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czegoś zaimek coś w dopełniaczu Od jakiegoś czasu bał się czegoś.
partykuła

(z jakiegoś nieokreślonego powodu)

Kubuś zrobił się czegoś smutny.