„Cześć polskiej ziemi, cześć”

W śpiewniku utworów patriotycznych wyróżnić można pieśń „Cześć polskiej ziemi, cześć”, która powstała w czasie powstania listopadowego. Twórcą tekstu, który początkowo składał się z 26 strof, jest Feliks Frankowski (1892-1963, polski dyplomata, prawnik, zatrudniony w MSZ, poseł dyplomatyczny). Początkowo pieśń śpiewano na melodię hymnu angielskiego. Utwór był niezwykle popularny, tak w wojsku, jak i wśród ludności cywilnej, nie stracił tej sławy nawet po powstaniu listopadowym. W późniejszych okresie nową melodię (fanfarową) stworzył Stefan Surzyński (1855 – 1919, polski kompozytor, organista, dyrygent, nauczyciel muzyki).

Cześć polskiej ziemi, cześć
Ojczyźnie naszej cześć
Cześć Polsce, cześć
Kto się jej synem zwie
W kim polska dusza wre
Niech stanie w grono te
Pieśń chwałу wznieść

Nie zawsze obcy lud
Bój z naszą hańbą wiódł
Wśród naszych ścian
I Polak w Moskwie był
I on był groźnym z sił
I przed nim czołem bił
Dzisiejszy pan

Nie chełp się wrogu nasz
Że nas w swym ręku masz
Jak jeńców swych
Do bram Zamościa bież
Gostyńskich spytaj wież
Niech rzekną, jeśli chcesz:
Kto siedział w nich*

Dwugłowy i Carów znak
I nasz wolności ptak
Źle z sobą współ
Naszego noc ta ćmi
Wasz zaś przed światłem drży
Kto spoił związek zły
Sam wpadnie w dół