Częściowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Częściowy, dotyczący pewnego fragmentu, niecałkowity, niezupełny.
  • Przeciwstawne:
    • całkowity,
    • całościowy,
    • zupełny.