Czeskie

Ręka matczyna jest miękka, nawet jeśli bije.