Czeskie

Wytrwała pilność największe trudności pokona.