Czeskie

Im więcej udręczy się dla ojczyzny, tym więcej się ją kocha.