Czeskie

Póki człowiek zdrowy, to i woda mu słodka.