Człowiek poczciwy

 • Bohater „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.
 • Szlachcic, ziemianin, wiodący spokojne życie na wsi.
 • Szczęśliwy w kontakcie z naturą.
 • Akceptuje trwanie i przemijanie (cykl natury).
 • Pielęgnuje przymioty duchowe.
 • Pogodny i życzliwy wobec innych.
 • Postrzegający pochodzenie przez pryzmat stosunku do innych ludzi, a nie poprzez fakt urodzenia w danej grupie społecznej
 • Z szacunkiem traktujący ziemię.
 • Cieszy się z plonów, które mu dostarcza.
 • Traktuje ją jako raj obfitości, gdzie odnalazł swe miejsc.
 • We wszystkim zachowuje umiar.
 • Szczęśliwy, zainteresowany sprawami publicznymi (uczestnictwo w sejmikach).
 • Podobnie, jak sam pisarz, czerpie radość z życia, chwali ziemiańską  Arkadię.