Czy Kopernik był księdzem?

Mamy w Kielcach ulicę Mikołaja Kopernika. Na tablicy o tym informującej znajduje się stwierdzenie: ul. ks. Mikołaja Kopernika. Spór o to czy tak było w rzeczywistości trwał przez lata, dziś jednak znawcy przedmiotu wyjaśniają, że nasz wybitny astronom święceń kapłańskich nie miał, czyli tych wyższych, drugiego stopnia, uprawniających do kapłaństwa i biskupstwa. Był kanonikiem, a kanonię można było sobie „kupić”, jeśli ktoś dysponował odpowiednimi funduszami i pochodzeniem). Warto więc przed umieszczaniem takich informacji w przestrzeni publicznej sprawdzać  ich prawdziwość.

Więcej: https://olsztyn.gosc.pl/doc/2989482.Czy-Mikolaj-Kopernik-byl-ksiedzem