Czy prezenty mogą zastąpić miłość i kontakty z rodzicami?

Moim zdaniem , w żadnym wypadku, prezenty nie zastąpią miłości rodzicielskiej. Każdy potrzebuje akceptacji, miłości, wsparcia i czułości, a te mogą dzieciom zapewnić głównie rodzice. Bardzo ważna jest rozmowa z dzieckiem, ponieważ dziecko wie wówczas, że jest dla rodziców ważne, podobnie jak wszystkie jego problemy, które wielu dorosłych bagatelizuje. Drogie prezenty bywają piękne, ale nie zastąpią obecności i miłości rodziców. Daje ona przecież dziecku poczucie bezpieczeństwa i opieki, a to ważne rzeczy w wychowaniu i dojrzewaniu dziecka. Wszyscy potrzebujemy miłości, rodziców, przyjaciół.

[Maja K.]