Czyścić [wyrazy przeciwstawne]

  • Czyścić, robić czystym, usuwać brud, śmierci, odpadki, oczyszczać.
  • Przeciwstawne:
    • brudzić,
    • zanieczyszczać,
    • śmiecić.