Czystość języka

Z wyrazami obcego pochodzenia wiąże się problematyka czystości języka., co należy rozumieć jako unikanie wyrazów obcych w mowie i piśmie oraz dążenie do posługiwania się wyrazami rodzimymi.

Stosunek dom zapożyczeń jest w społeczeństwie bardzo zróżnicowany.

Niektórzy, nazywani purystami, uważają że należy bezwzględnie unikać wyrazów obcych.

Inni zaś starają się nadać swoim wypowiedziom charakter niezwykły i nadużywają wyrazów obcych, choć jest to niezgodne z główną funkcją języka, w przypadku gdy mamy polskie odpowiedniki.

Nadużywanie wyrazów obcych, z chęci popisywania się znajomością innych języków nazywamy snobizmem.

Najczęściej spotykamy się ze stanowiskiem umiarkowanym, polegającym na rozsądnym stosowaniu wyrazów obcych w wypowiedziach pisemnych i ustnych.