Czytanie to najlepszy sposób uczenia się (czytanie ze zrozumieniem)

Czytanie ze zrozumieniem to niezwykle istotna umiejętność, niezbędna w życiu codziennym, ponieważ pozwala na poznanie tekstów naukowych, czytanie ulubionych książek, rozwiązywanie zadań.

Główne zasady:

  1. Przed rozpoczęciem lektury rozpoznanie tematyki tekstu, przeczytanie tytułu, śródtytułów, obejrzenie schematów i ilustracji.
  2. Uważne przeczytanie danego tekstu, z zastosowaniem następujących czynności: Dokładne poznanie słownictwa, podsumowanie każdego akapitu, zaznaczenie wyrazów, treści, których czytelnik nie rozumie.
  3. Po pierwszym czytaniu, powrót do najtrudniejszych fragmentów, próba wyjaśnienia w połączeniu z całością tekstu.
  4. Poszukiwanie wsparcia w słowniku, leksykonie.