Dąb Niepodległości w Kielcach

Podziwiając skwer wokół Pomnika Legionistów (Czwórki), przed kieleckim WDK, można  spojrzeć na rosnący w pobliżu  od  2004 roku Dąb Niepodległości. Wsadzono go  w 90. rocznicę Czynu Legionowego, niedaleko pomnika. Jest to drzewo ósme z kolei, pozostałe rosną na trasie Kadrówki, od Krakowa począwszy.  Uroczyście podpisano i zakopano także Akt erekcyjny, a obok dębu w płaszczyźnie chodnika wmurowano małą tablicę pamiątkową.