Dać [wyrazy przeciwstawne]

 • Dać, przekazać komuś, obdarzyć, podarować, ofiarować, oddać, dostarczyć, umieścić, zezwolić na coś.
 • Przeciwstawne:
  • zabrać,
  • odebrać,
  • odwołać,
  • odmówić,
  • zabronić.